privacybeleid

INFORMATIECLAUSULE OVER DE VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

In verband met de uitvoering van de vereisten van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming „AVG”), willen wij u informeren over de regels voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens en over uw gerelateerde rechten.

Vanaf 25 mei 2018 gelden de volgende regels.

  1. De beheerder van uw persoonsgegevens is: Plastic Worx sp. z o. o.  met hoofdkantoor in Krakau, ul. Zakopiańska 177, 30-435
  2. Inspecteur bescherming persoonsgegevens: Maciej Rymaszewski; Contactpersoon: dpo@plasticworx.com.pl
  3. De beheerder verwerkt uw persoonsgegevens op basis van toepasselijk recht, gesloten contracten en op basis van de verleende toestemming.
  4. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor het doel/de doeleinden:

a) 6 punt 1 a) de betrokkene heeft ingestemd met de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
b) 6 punt 1 b) verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is;
c) 6 punt 1 c) verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichting die op de beheerder rust;

 1. In verband met de verwerking van gegevens voor de in punt 4 genoemde doeleinden, kunnen de ontvangers van uw persoonsgegevens overheidsinstanties zijn en entiteiten die openbare taken uitvoeren of optreden namens overheidsinstanties of andere entiteiten die persoonsgegevens verwerken in de Collecties van de beheerder.
 2. Uw persoonsgegevens worden bewaard voor de periode die nodig is om de in punt 4 genoemde doelstellingen te bereiken, en daarna voor de periode en voor zover vereist door de bepalingen van het algemeen toepasselijk recht.
 3. In verband met de verwerking van uw persoonsgegevens heeft u de volgende rechten: het recht op toegang tot persoonsgegevens, het recht op openbaarmaking van gegevens, het recht op correctie van gegevens – indien de gegevens onjuist of onvolledig zijn, het recht om op te vragen het verwijderen van persoonsgegevens (het zogenaamde recht om te worden vergeten), het recht om de beperking van de verwerking te vragen, het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
 4. Als de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op de toestemming van de persoon voor de verwerking van persoonsgegevens (Artikel 6 (1) (a) van de AVG), hebt u het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken. Deze intrekking heeft geen invloed op de overeenstemming van de verwerking, die werd uitgevoerd op basis van toestemming vóór de intrekking, met de toepasselijke wetgeving.
 5. Als u kennis krijgt van de onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit die bevoegd is voor de bescherming van persoonsgegevens.
 6. In een situatie waarin de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op toestemming van de betrokkene, is het verstrekken van uw persoonsgegevens aan de Beheerder vrijwillig.
 7. Het door u verstrekken van uw persoonsgegevens is verplicht wanneer het uitgangspunt voor de verwerking van persoonsgegevens een wettelijke bepaling of een tussen partijen gesloten overeenkomst is.
 8. Uw gegevens kunnen op geautomatiseerde wijze worden verwerkt en zullen niet worden geprofileerd.
 9. Uw persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan een derde land/internationale organisatie

cookies

De websitemobielerecycling.eu maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die door een webserver worden verzonden en worden opgeslagen door de computersoftware van de browser. Wanneer de browser opnieuw verbinding maakt met de website, herkent de website het type apparaat waarmee de gebruiker verbinding maakt. Met parameters kan de informatie die ze bevatten alleen worden gelezen door de server die ze heeft gemaakt. Cookies vergemakkelijken zo het gebruik van eerder bezochte websites.

De verzamelde informatie heeft betrekking op het IP-adres, het type browser dat wordt gebruikt, de taal, het type besturingssysteem, de internetprovider, informatie over de tijd en datum, de locatie en informatie die via het contactformulier naar de website wordt verzonden.

Cookies identificeren de gebruiker, waardoor de inhoud van de website die hij gebruikt, kan worden aangepast aan zijn behoeften. Door zijn voorkeuren te onthouden, maakt hij de juiste aanpassing van aan hem gerichte advertenties mogelijk. We gebruiken cookies om het hoogste gemak voor onze website te garanderen, en de verzamelde gegevens worden alleen gebruikt binnen Plastic WorxSp. z o. o.om activiteiten te optimaliseren.

Wij gebruiken de volgende cookies op onze website:

A). „Noodzakelijke” cookies, die het gebruik van op de website beschikbare diensten mogelijk maken, bijvoorbeeld: authenticatiecookies die worden gebruikt voor diensten die authenticatie op de website vereisen;

B). cookies die worden gebruikt om de veiligheid te waarborgen, bijvoorbeeld om fraude op het gebied van authenticatie binnen de website te detecteren;

C). „Prestatie”-cookies, waarmee informatie kan worden verzameld over het gebruik van de webpagina’s;

D). „Functionele” cookies, die het „onthouden” van de door de gebruiker geselecteerde instellingen en personalisatie van de gebruikersinterface mogelijk maken, bijvoorbeeld in termen van de taal of regio waar de gebruiker vandaan komt, lettergrootte, uiterlijk van de website, enz.;

e). De gebruiker kan op elk moment de mogelijkheid om cookies te verzamelen uitschakelen of herstellen door de instellingen in de webbrowser te wijzigen. De instructies voor het beheer van cookies zijn beschikbaar op http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies